Kiểm Định An Toàn

SỨ GIẢ AN TOÀN

Kiểm định an toàn lao động hay còn được gọi là kiểm định an toàn thiết bị là quá trình đánh giá và kiểm tra hệ thống, thiết bị, quy trình hoặc sản phẩm để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn. Đây là công việc vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho công nhân và máy móc thiết bị trong suốt quá trình vận hành, sản xuất.


Việc kiểm định đối với các loại máy móc, thiết bị được vận hành với mức độ rủi ro cao, hậu quả ảnh hưởng của sự cố có ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, thậm chí là tài sản của con người thì đây là một hoạt động hết sức cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho công nhân mà còn đảm bảo sự uy tín, trách nhiệm của doanh nghiệp đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019.


Quá trình kiểm định an toàn lao động có thể bao gồm đánh giá các rủi ro tiềm tàng, các mối nguy hiểm có thể xảy ra và các biện pháp an toàn để giảm thiểu các rủi ro đó. Nó cũng có thể đánh giá sự hiệu quả của các hệ thống an toàn hiện có và đề xuất các cải tiến hoặc thay đổi nếu cần thiết.