Huấn Luyện An Toàn

SỨ GIẢ AN TOÀN


Huấn luyện an toàn , vệ sinh lao động   một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an  toàn , vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.