Thông báo tình hình TNLĐ

Thông báo tình hình TNLĐ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động 6 tháng cuối năm 2020

 Thông báo Số: 3464/TB-LĐTBXH