Biểu phí kiểm tra không phá hủy

Biểu phí kiểm tra không phá hủy

BIỂU PHÍ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)

Stt

Tên công việc

Đơn vị tính

Đơn giá
(chưa kể VAT)

01

Đo chiều dày bằng siêu âm

Điểm

8.000 đ

02

Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm

Mét

80.000 đ

03

Kiểm tra mối hàn bằng bột từ

Mét

90.000 đ

04

Kiểm tra mối hàn bằng thẩm thấu

Mét

90.000 đ

05

Kiểm tra bề mặt kim loại bằng thẩm thấu hoặc bột từ

Mét vuông

500.000 đ

06

Chụp phim 10 x 20 cm

Phim

250.000

07

Chụp phim 10 x 40 cm

Phim

320.000

08

Chi phí vận chuyển thiết bị, nhân sự và chỗ ở cho nhân viên .

Lần

Theo chi phí thực tế

Ghi chú :

a. Chi phí tối thiểu cho 01 lần yêu cầu thực hiện chụp ảnh phóng xạ (RT): 6,500,000 VNĐ

Nếu khối lượng thực hiện RT< 26 phim/lần/ngày thì khi đó KĐTP sẽ tính là 6,500,000 VNĐ.

 

b. Chi phí tối thiểu cho 01 lần yêu cầu thực hiện siêu âm (UT): 2,200,000 VNĐ

Nếu khối lượng thực hiện UT< 24m/lần/ngày thì khi đó KĐTP sẽ tính là: 2,200,000 VNĐ.

 

c. Chi phí tối thiểu cho 01 lần yêu cầu thực hiện từ tính (MT): 2,000,000 VNĐ

Nếu khối lượng thực hiện MT< 24m/lần/ngày thì khi đó KĐTP sẽ tính là: 2,000,000 VNĐ.

 

d. Chi phí tối thiểu cho 01 lần yêu cầu thực hiện thẩm thấu (PT): 2,000,000 VNĐ

Nếu khối lượng thực hiện PT < 24m/lần/ngày thì khi đó KĐTP sẽ tính là: 2,000,000 VNĐ.

 

A.1 Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%) và có hiệu lực đến hết ngày 30/12/2020.

 

A.2 Thời gian làm việc: Theo luật lao động việt nam.

 

A.3 Khối lượng công việc được xác nhận bởi đại diện của Quý Công ty.