Kiểm tra thử nghiệm

Kiểm tra thử nghiệm

Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) là thuật ngữ chỉ các biện pháp kiểm tra cho phép xác định tình trạng bề mặt và bên trong chiều dày của kết cấu mà không gây phá hủy thiết bị. Các phương pháp chủ yếu :

1. Siêu âm kiểm tra (Ultrasonic test – UT) 

 

2. Kiểm tra bằng chất lỏng thẩm thấu (Penetrant test-PT) 

 

3. Kiểm tra bằng bột từ (Magnetic particle test – MT)

 

4. Chụp ảnh bức xạ hay còn gọi là chụp phim (Radiographic test – RT) 

 

Ngoài ra KĐTP còn cung cấp dịch vụ thử tải thiết bị nâng (Cầu trục , xe nâng, thang máy, thang cuốn ...)

Thử tải thang máy

 

Thử tải xe nâng

 

Thử tải cầu trục, cổng trục...

 

Và thực hiện thử bền thiết bị áp lực