Gửi yêu cầu huấn luyện

Gửi yêu cầu huấn luyện

Quí vị có thể: 
- Tải về mẫu phiếu yêu cầu , điền các thông tin cần thiết rồi gửi đến công ty bằng một trong 2 cách sau:
• Mail về địa chỉ mail: kiemdinhthanhpho@kiemdinhthanhpho.vn Bằng fax hoặc qua đường văn thư theo địa chỉ: 
• Trụ sở Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Thiết Bị Công Nghiệp Thành Phố: Số 41/21 Mai Lão Bạng, F.13, Quận Tân Bình, TP HCM 

  • Điện thoại :(08) 6265 0297 
  • Fax: (08) 6296 3107