Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng

Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG

HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NHÓM 2

(Thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội)

 

Bước 1 : Đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu

  • Người nhập khẩu thực hiện khai Phiếu Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu 01 Phụ lục III. NĐ 154/2018/NĐ-CP. (download phiếu đăng ký kiểm tra)

     Phiếu đăng ký phải đầy đủ các thông tin sau :

  • Tên đơn vị nhập khẩu, địa chỉ, số điện thoại.​
  • Tên hàng hóa, Nhãn hiệu, Kiểu loại, Có HS code của hàng hóa nhập khẩu phù hợp với TT 22/2018/BLĐTBXH.​
  • Đặc tính kỹ thuật, xuất xứ, khối lượng, cửa nhập khẩu, thời gian nhập khẩu.​
  • Địa chỉ tập kết hàng hóa, Số tờ khai hàng hóa nhập khẩu, hóa đơn, vận đơn.

  • Phiếu đăng ký làm thành 02 bản, có đóng dấu, ký tên. Kèm hồ sơ bản sao có xác nhận của đơn vị nhập khẩu ( Hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, tờ khai…)

Hồ sơ này nộp tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Lao Động TB&XH TP.HCM tại địa chỉ : số 31 Đường số 11, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Đơn vị nộp đơn sẽ được nhận lại 1 phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu.

(Thời gian giải quyết : 01 ngày)

Sau đó Đơn vị lên nhận lại Phiếu Đăng ký kiểm tra nhà nước có xác nhận của sở Lao Động TB&XH.

 

Bước 2 :Thông báo kết quả Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

 

- Sau khi thực hiện giải tỏa hàng hóa, người nhập khẩu thực hiện bổ sung đầy đủ hồ sơ theo phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng kýkiểm tra nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký kiểm tra.

  • Bổ sung theo mẫu công văn bổ sung (down load mẫu), kèm theo Phiếu tiếp nhận, các hồ sơ bổ sung bản sao có xác nhận của đơn vị nhập khẩu.( Công văn gia hạn nếu có )
  • Nếu trong vòng 15 ngày vẫn chưa có hồ sơ bổ sung đầy đủ theo phiếu tiếp nhận, thì người nhập khẩu phải có văn bản gia hạn nếu rõ lý do và thời gian hoàn thành gửi VĂN THƯ SỞ.
  • Đối với hồ sơ bổ sung quá hạn 15 ngày, không có văn bản gia hạn thì phải có văn bản giải trình quá hạn.

- Thời gian xử lý hồ sơ : 05 ngày

Theo lịch trên giấy hẹn, đơn vị nhập khẩu lên nhận Thông báo kết quả Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

 

 - Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ Mr.Tịnh 0906326039 .