KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

   ::    Văn bản pháp qui
   ::    Biểu phí kiểm tra
   ::    Danh mục hàng hóa phải kiểm tra
   ::    Danh mục hồ sơ kỹ thuật

Danh mục hồ sơ kỹ thuật

symbicort inhaler cost

symbicort inhaler dosage

lexapro side effects

lexapro side effects headache recipescritic.com lexapro side effects shaking

symbicort generic date

symbicort inhaler generic link symbicort generico

amoxil without insurance

amoxicillin cost without insurance click antibiotic without prescription

amoxicillin 500mg insurance

amoxicillin cost without insurance cvs jerryhuang.net amoxicillin antibiotics without insurance

amoxicillin price without prescription

amoxicillin cost without insurance blog.paraleap.com amoxil without insurance

buy the abortion pill online

buy abortion pill

amoxicillin without prescription

amoxicillin without insurance

weed lexapro withdrawal

lexapro and weed

buy low dose naltrexone online

low dose naltrexone buy go

buy abortion pill espana

buy abortion pill espana recursosred.es

melatonin pregnancy first trimester

melatonin and pregnancy

buy cheap abortion pill

buy cheap abortion pill

cialis

cialis

lipitor

lipitor click here

viagra

viagra click here

norvasc

norvasc link

cialis

cialis

flomax

flomax redirect

rheumatrex

rheumatrex go

tylenol

tylenol

minoxidil

minoxidil detskafotografka.sk

buspar

buspar

melatonin and pregnancy in the human

melatonin tablets and pregnancy

buy prozac online cheap

buy generic prozac link

the abortion pill

abortion pill side effects go

lexapro and weed anxiety

lexapro and weed

naltrexone buy

buy generic naltrexone online carecleanadelaide.com.au

prozac buy uk

buy prozac online

melatonin and pregnancy category

5mg melatonin and pregnancy online

buy amitriptyline no prescription

buy cheap amitriptyline

benadryl pregnancy nhs

benadryl pregnancy nhs redirect

amlodipin

amlodipin sandoz teampaula.azurewebsites.net

buy venlafaxine online

buy venlafaxine online shouldersofgiants.co.uk

zofran pregnancy fda

zofran pregnancy category click

naltrexone online buy

naltrexone

domperidone notice

domperidone posologie website

paroxetine 20

paroxetine click here

lamictal pregnancy registry results

lamictal pregnancy category online

how much is it for an abortion

ru486

viagra prodej plzen

viagra prodej praha tonydyson.co.uk

viagra prodej

viagra wiki

prednisolone

prednisolon 25 mg read

prednisolon og alkohol

prednisolon 5 mg read

mixing adderall and weed

mixing melatonin and weed classic-color.com

amlodipin sandoz

amlodipin actavis click

paroxetine mylan

paroxetine vidal read

benadryl and pregnancy category

benadryl and pregnancy risks online

naloxone naltrexone comparison

naltrexone vs naloxone usmle gedave.ro

acquistare cialis con paypal

tadalafil gerarprieto.com

side effects of mixing alcohol and antidepressants

antidepressants and alcohol redirect

melatonin and weed erowid

melatonin and weed

viagra cena apoteka

viagra cena

over the counter asthma inhalers rite aid

over the counter asthma inhalers link

cheap abortion pill las vegas

buy abortion pill online

acquistare cialis in contrassegno

cialis generico

cialis 20mg cena

cialis cena lekaren

naltrexone injection price

naltrexone alcoholism medication

are abortions painful

medication abortion link

cialis 5 mg

go cialis generico 5 mg read

esomeprazol pensa 20 mg

esomeprazol uk esomeprazol vs omeprazol esomeprazol ultrafarma

DANH MỤC CÁC HỒ SƠ KỸ THUẬT CẦN CUNG CẤP KHI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CLHH 
1/Hồ sơ thiết bị Bình áp lực

Stt

 

Tên tài liệu

Yêu cầu nội dung tài lệu

1 Bản vẽ cấu tạo Đầy đủ kích thước chính và các ống cụt, chi tiết các mối hàn, vật liệu sử dụng. Kết cấu bình áp lực phải phù hợp với quy định của các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu
2

Chứng chỉ khám nghiệm xuất xưởng

Nêu rõ tiêu chuẩn chế tạo. Đầy đủ nội dung, kết quả các phép thử theo yêu cầu của tiêu chuẩn chế tạo, thông số thử nghiệm không thấp hơn quy định của các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu.

3 Lý lịch theo mẫu quy định QCVN : 01-2008/BLĐTBXH Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của mẫu lý lịch bình áp lực quy định tại phụ lục 3 QCVN:01-2008/BLĐTBXH .
Văn bản xác nhận chất lượng, đặc tính của vật liệu chế tạo

Chứng chỉ vật liệu hoặc báo cáo thử nghiệm vật liệu. Nêu rõ mã hiệu kim loại, thành phần hóa học, giới hạn bền, giới hạn chảy và các chỉ tiêu cơ tính khác (độ dãn dài tương đối, độ dai va đập v.v.)

5 Báo cáo kiểm tra chất lượng mối hàn Báo cáo kiểm tra bằng một, một số hoặc toàn bộ các phương pháp: kiểm tra bên ngoài, dò khuyết tật bằng siêu âm, chụp tia xuyên qua, thử cơ tính, khảo sát kim tương, thử thủy lực và các phương pháp khác theo yêu cầu của tiêu chuẩn chế tạo nhưng không thấp hơn về tỉ lệ kiểm tra và tiêu chuẩn chấp nhận nêu trong các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu
Trường hợp bình áp lực đã được nạp môi chất từ trước khi nhập khẩu phải có thêm các hồ sơ sau
Stt Tên tài liệu Yêu cầu nội dung tài lệu
1 Báo cáo kiểm tra tình trạng kỹ thuật bình tại thời điểm nạp khí Do đơn vị nạp môi chất thực hiện, báo cáo phải đủ thông tin xác nhận bình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với loại môi chất cần nạp và áp suất nạp, đã được kiểm tra đầy đủ trước, và sau khi nạp môi chất<
2 Các báo cáo kết quả kiểm định định kỳ (nếu bình đã được đưa vào sử dụng quá 18 tháng từ ngày nghiệm thử xuất xưởng đến thời điểm đăng ký) Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại hoặc các tổ chức đăng kiểm độc lập ban hành với đầy đủ các thông tin về kết quả kiểm tra, nghiệm thử đã thực hiện. Phạm vi kiểm tra, áp suất và thời gian thử, tiêu chuẩn đánh giá không được thấp hơn quy định tại các tài liệu tham chiếu. Thời gian từ ngày kiểm định gần nhất đến ngày kiểm tra chất lượng không quá thời hạn kiểm định định kỳ nêu trong các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu. 

2/ Hồ sơ Chai chứa khí

Stt Tên tài liệu Yêu cầu nội dung tài lệu
1 Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng và khám nghiệm xuất xưởng

Hồ sơ phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

Tên nhà chế tạo, số chế tạo, ngày chế tạo

2. Các thông số kỹ thuật: loại khí, áp suất làm việc, áp suất thử, dung tích chai, khối lượng chai rỗng.

3. Đặc tính vật liệu chế tạo: thành phần hóa học, giới hạn bền, giới hạn chảy

4. Kết quả thử đo đạc: dung tích, khối lượng

5.

Đặc tính vật liệu chế tạo, tỉ lệ thử và tiêu chuẩn chấp nhận không được thấp hơn yêu cầu nêu trong các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu

Trường hợp chai chứa khí đã được nạp môi chất từ trước khi nhập khẩu phải có thêm các hồ sơ sau

Stt Tên tài liệu Yêu cầu nội dung tài lệu
1 Báo cáo kiểm tra tình trạng kỹ thuật chai tại thời điểm nạp khí Do đơn vị nạp môi chất thực hiện, báo cáo phải đủ thông tin xác nhận bình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với loại môi chất cần nạp và áp suất nạp, đã được kiểm tra đầy đủ trước, và sau khi nạp môi chất

 

2 Các báo cáo kết quả kiểm định định kỳ (nếu chai đã được đưa vào sử dụng quá 18 tháng từ ngày nghiệm thử xuất xưởng đến thời điểm đăng ký) Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại hoặc các tổ chức đăng kiểm độc lập ban hành với đầy đủ các thông tin về kết quả kiểm tra, nghiệm thử đã thực hiện. Phạm vi kiểm tra, áp suất và thời gian thử, tiêu chuẩn đánh giá không được thấp hơn quy định tại các tài liệu tham chiếu. Thời gian từ ngày kiểm định gần nhất đến ngày kiểm tra chất lượng không quá thời hạn kiểm định định kỳ nêu trong các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu. 

3/ Hồ sơ Nồi hơi

Stt Tên tài liệu Yêu cầu nội dung tài lệu
1 Bản vẽ cấu tạo Đầy đủ kích thước chính và các ống cụt, chi tiết các mối hàn, vật liệu sử dụng. Kết cấu bình áp lực phải phù hợp với quy định của các tài liệu tham chiếu
2 Chứng chỉ khám nghiệm xuất xưởng Nêu rõ tiêu chuẩn chế tạo. Đầy đủ nội dung, kết quả các phép thử theo yêu cầu của tiêu chuẩn chế tạo, thông số thử nghiệm không thấp hơn quy định của các tài liệu tham chiếu
3 Lý lịch theo mẫu quy định tại QCVN:
01-2008/BLĐTBXH
Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của mẫu lý lịch bình áp lực quy định tại phụ lục 3 QCVN:01-2008/BLĐTBXH .
4< Văn bản xác nhận chất lượng, đặc tính của vật liệu chế tạo Chứng chỉ vật liệu hoặc báo cáo thử nghiệm vật liệu. Nêu rõ mã hiệu kim loại, thành phần hóa học, giới hạn bền, giới hạn chảy và các chỉ tiêu cơ tính khác (độ dãn dài tương đối, độ dai va đập v.v.)
5 Báo cáo kiểm tra chất lượng mối hàn Báo cáo kiểm tra bằng một, một số hoặc toàn bộ các phương pháp: kiểm tra bên ngoài, dò khuyết tật bằng siêu âm, chụp tia xuyên qua, thử cơ tính, khảo sát kim tương, thử thủy lực và các phương pháp khác theo yêu cầu của tiêu chuẩn chế tạo nhưng không thấp hơn về tỉ lệ kiểm tra và tiêu chuẩn chấp nhận nêu trong các tài liệu tham chiếu

4/ Hồ sơ Thiết bị nâng

Stt Tên tài liệu Yêu cầu nội dung tài lệu
1 Bản giới thiệu, thuyết minh hoặc tài liệu kỹ thuật do bên bán hàng cung cấp (catalog; hồ sơ thiết kế, lắp đặt; hướng dẫn lắp đặt, sử dụng,…) Có đủ các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2 Một hoặc các bản sao chứng thư chất lượng của lô hàng (bản sao có dấu và chữ ký của chủ doanh nghiệp) Bao gồm một hoặc các loại chứng nhận sau đây: 
         + Giấy chứng nhận hợp quy đối với SPHH phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trong thời hạn còn hiệu lực, được cấp bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc thừa nhận.
         + Giấy chứng nhận chất lượng/giấy giám định chất lượng/phiếu kết quả kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định của SPHH phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với thiết bị nâng, được cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định hoặc thừa nhận.
         + Giấy chứng nhận chất lượng SPHH (C/Q) của nhà sản xuất. 
         + Chứng chỉ xuất xưởng SPHH của nhà sản xuất.
- Chứng thư chất lượng phải có các thông tin sau đây:
         + Tên nhà chế tạo, số chế tạo, ngày chế tạo;
         + Các thông số kỹ thuật cơ bản (trọng tải/vận tốc nâng, chuyển/độ cao nâng, hạ/khẩu độ, tầm với/năng suất vận chuyển/…); 
         + Tiêu chuẩn chế tạo có các yêu cầu kỹ thuật không thấp hơn quy định tại các căn cứ kiểm tra.
Chứng chỉ xuất xưởng phải thể hiện kết quả các phép thử theo yêu cầu của tiêu chuẩn chế tạo, thông số thử nghiệm không thấp hơn quy định tại các căn cứ kiểm tra