KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

   ::    Văn bản pháp qui
   ::    Biểu phí kiểm tra
   ::    Danh mục hàng hóa phải kiểm tra
   ::    Danh mục hồ sơ kỹ thuật

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra

antibiotic without insurance

buy amoxicillin canada click here amoxicillin prescription no insurance

lexapro side effects mayo clinic

lexapro side effects swelling click lexapro side effects

lexapro side effects headache

lexapro side effects sleepiness

amoxil without insurance

buy amoxicillin without prescription read amoxicillin price without prescription

abortion pill usa legal

abortion pill usa legal online medical abortion

where to buy abortion pill online

buy abortion pill online usa

abortion pill spain

abortion pill spain

abortion pill online

buy cheap abortion pill

buy cheap abortion pill

buy cheap abortion pill

champix

champix onderdewatertoren.nl

xarelto

xarelto

prilosec

prilosec lunchroomtasty.nl

effexor

effexor

deltasone

deltasone

minoxidil

minoxidil

xylocaine

xylocaine

benicar

benicar

rocaltrol

rocaltrol

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone online click

abortion clinics in pa up to 24 weeks

abortion clinics in pa up to 24 weeks click here

buy naltrexone online india

buy naltrexone no prescription

zoloft weed

zoloft smoking weed chinavisum-service.de

medical abortion pill

where can i get the abortion pill go

melatonin and weed combination

melatonin and weed trip

weed lexapro withdrawal

lexapro and weed

am i still pregnant quiz

am i pregnant quiz click here

where can i buy the abortion pill

buy abortion pill coyotesgame.com

where can i buy the abortion pill

where can you buy the abortion pill francescodiaz.azurewebsites.net

prednisolon tabletta

prednisolon avonotakaronetwork.co.nz

buy naltrexone no prescription

buy naltrexone

symbicort price

symbicort asthma click

citalopram alcohol interaction

can you drink alcohol with citalopram postmaster.ge

prednisolon kol

prednisolon kur blog.globalmamas.org

prednisolon og alkohol

prednisolon 5 mg

tadalafil generico

cialis effetti redirect

viagra cena na predpis

viagra cena lekaren

prednisolon 25 mg

prednisolon bistromc.org

mixing xanax and weed

mixing zoloft and weed

benadryl pregnancy nhs

benadryl pregnancy rating website

mirtazapine alcohol effects

mirtazapine dosage singlvkuchyni.cz

symbicort inhaler dosage

symbicort inhaler uk sbu.msdgc.org

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone and naloxone difference online

mirtazapine alcohol hangover

mirtazapine and alcohol cravings blog.toolroom.at

mixing lexapro and weed

mixing zoloft and weed

amlodipin teva

amlodipin

bentelan fiale 4 mg

bentelan

bentelan effetti collaterali

bentelan tosse read here

augmentin generico

augmentin

xanax weed adderall

xanax and weed reddit blog.bjorback.com

viagra cena bez receptu

viagra cena heureka williamgonzalez.me

viagra prodej plzen

viagra cena na predpis redirect

cialis cena v lekarne

cialis

prescription drug cards

cialis sample coupon partickcurlingclub.co.uk

amitriptyline uk

amitriptyline uk open

tizanidin qatar

tizanidin copyfarm read here

atomoxetin schweiz

atomoxetin 500 atomoxetin lilly atomoxetin lilly

DANH MỤC CÁC HỒ SƠ KỸ THUẬT CẦN CUNG CẤP KHI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CLHH
1/ Hồ sơ thiết bị Bình áp lực

Stt

Tên tài liệu

Yêu cầu nội dung tài lệu

1

Bản vẽ cấu tạo

Đầy đủ kích thước chính và các ống cụt, chi tiết các mối hàn, vật liệu sử dụng. Kết cấu bình áp lực phải phù hợp với quy định của các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu

2

Chứng chỉ khám nghiệm xuất xưởng

Nêu rõ tiêu chuẩn chế tạo. Đầy đủ nội dung, kết quả các phép thử theo yêu cầu của tiêu chuẩn chế tạo, thông số thử nghiệm không thấp hơn quy định của các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu.

3

Lý lịch theo mẫu quy định tại QCVN: 01-2008/BLĐTBXH

Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của mẫu lý lịch bình áp lực quy định tại phụ lục 3 QCVN:01-2008/BLĐTBXH .

4

Văn bản xác nhận chất lượng, đặc tính của vật liệu chế tạo

Chứng chỉ vật liệu hoặc báo cáo thử nghiệm vật liệu. Nêu rõ mã hiệu kim loại, thành phần hóa học, giới hạn bền, giới hạn chảy và các chỉ tiêu cơ tính khác (độ dãn dài tương đối, độ dai va đập v.v.)

5

Báo cáo kiểm tra chất lượng mối hàn

Báo cáo kiểm tra bằng một, một số hoặc toàn bộ các phương pháp: kiểm tra bên ngoài, dò khuyết tật bằng siêu âm, chụp tia xuyên qua, thử cơ tính, khảo sát kim tương, thử thủy lực và các phương pháp khác theo yêu cầu của tiêu chuẩn chế tạo nhưng không thấp hơn về tỉ lệ kiểm tra và tiêu chuẩn chấp nhận nêu trong các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu

Trường hợp bình áp lực đã được nạp môi chất từ trước khi nhập khẩu phải có thêm các hồ sơ sau:

Stt

Tên tài liệu

Yêu cầu nội dung tài lệu

1

Báo cáo kiểm tra tình trạng kỹ thuật bình tại thời điểm nạp khí

Do đơn vị nạp môi chất thực hiện, báo cáo phải đủ thông tin xác nhận bình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với loại môi chất cần nạp và áp suất nạp, đã được kiểm tra đầy đủ trước, và sau khi nạp môi chất

2

Các báo cáo kết quả kiểm định định kỳ (nếu bình đã được đưa vào sử dụng quá 18 tháng từ ngày nghiệm thử xuất xưởng đến thời điểm đăng ký)

Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại hoặc các tổ chức đăng kiểm độc lập ban hành với đầy đủ các thông tin về kết quả kiểm tra, nghiệm thử đã thực hiện. Phạm vi kiểm tra, áp suất và thời gian thử, tiêu chuẩn đánh giá không được thấp hơn quy định tại các tài liệu tham chiếu. Thời gian từ ngày kiểm định gần nhất đến ngày kiểm tra chất lượng không quá thời hạn kiểm định định kỳ nêu trong các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu.

2/ Hồ sơ Chai chứa khí

Stt

Tên tài liệu

Yêu cầu nội dung tài lệu

1

Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng và khám nghiệm xuất xưởng

Hồ sơ phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

    1. Tên nhà chế tạo, số chế tạo, ngày chế tạo
    2. Các thông số kỹ thuật: loại khí, áp suất làm việc, áp suất thử, dung tích chai, khối lượng chai rỗng.
    3. Đặc tính vật liệu chế tạo: thành phần hóa học, giới hạn bền, giới hạn chảy
    4. Kết quả thử đo đạc: dung tích, khối lượng
    5. Kết quả thử bền, thử nổ

Đặc tính vật liệu chế tạo, tỉ lệ thử và tiêu chuẩn chấp nhận không được thấp hơn yêu cầu nêu trong các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu

Trường hợp chai chứa khí đã được nạp môi chất từ trước khi nhập khẩu phải có thêm các hồ sơ sau:

Stt

Tên tài liệu

Yêu cầu nội dung tài lệu

1

Báo cáo kiểm tra tình trạng kỹ thuật chai tại thời điểm nạp khí

Do đơn vị nạp môi chất thực hiện, báo cáo phải đủ thông tin xác nhận bình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với loại môi chất cần nạp và áp suất nạp, đã được kiểm tra đầy đủ trước, và sau khi nạp môi chất

2

Các báo cáo kết quả kiểm định định kỳ (nếu chai đã được đưa vào sử dụng quá 18 tháng từ ngày nghiệm thử xuất xưởng đến thời điểm đăng ký)

Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại hoặc các tổ chức đăng kiểm độc lập ban hành với đầy đủ các thông tin về kết quả kiểm tra, nghiệm thử đã thực hiện. Phạm vi kiểm tra, áp suất và thời gian thử, tiêu chuẩn đánh giá không được thấp hơn quy định tại các tài liệu tham chiếu. Thời gian từ ngày kiểm định gần nhất đến ngày kiểm tra chất lượng không quá thời hạn kiểm định định kỳ nêu trong các căn cứ kiểm tra và tài liệu tham chiếu.

3/ Hồ sơ Nồi hơi

Stt

Tên tài liệu

Yêu cầu nội dung tài lệu

1

Bản vẽ cấu tạo

Đầy đủ kích thước chính và các ống cụt, chi tiết các mối hàn, vật liệu sử dụng. Kết cấu bình áp lực phải phù hợp với quy định của các tài liệu tham chiếu

2

Chứng chỉ khám nghiệm xuất xưởng

Nêu rõ tiêu chuẩn chế tạo. Đầy đủ nội dung, kết quả các phép thử theo yêu cầu của tiêu chuẩn chế tạo, thông số thử nghiệm không thấp hơn quy định của các tài liệu tham chiếu

3

Lý lịch theo mẫu quy định tại QCVN:
01-2008/BLĐTBXH

Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của mẫu lý lịch bình áp lực quy định tại phụ lục 3 QCVN:01-2008/BLĐTBXH .

4

Văn bản xác nhận chất lượng, đặc tính của vật liệu chế tạo

Chứng chỉ vật liệu hoặc báo cáo thử nghiệm vật liệu. Nêu rõ mã hiệu kim loại, thành phần hóa học, giới hạn bền, giới hạn chảy và các chỉ tiêu cơ tính khác (độ dãn dài tương đối, độ dai va đập v.v.)

5

Báo cáo kiểm tra chất lượng mối hàn

Báo cáo kiểm tra bằng một, một số hoặc toàn bộ các phương pháp: kiểm tra bên ngoài, dò khuyết tật bằng siêu âm, chụp tia xuyên qua, thử cơ tính, khảo sát kim tương, thử thủy lực và các phương pháp khác theo yêu cầu của tiêu chuẩn chế tạo nhưng không thấp hơn về tỉ lệ kiểm tra và tiêu chuẩn chấp nhận nêu trong các tài liệu tham chiếu

4/ Hồ sơ Thiết bị nâng

Stt

Tên tài liệu

Yêu cầu nội dung tài lệu

1

Bản giới thiệu, thuyết minh hoặc tài liệu kỹ thuật do bên bán hàng cung cấp (catalog; hồ sơ thiết kế, lắp đặt; hướng dẫn lắp đặt, sử dụng,…)

Có đủ các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị

2

Một hoặc các bản sao chứng thư chất lượng của lô hàng (bản sao có dấu và chữ ký của chủ doanh nghiệp)

Bao gồm một hoặc các loại chứng nhận sau đây:
+ Giấy chứng nhận hợp quy đối với SPHH phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trong thời hạn còn hiệu lực, được cấp bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc thừa nhận.
+ Giấy chứng nhận chất lượng/giấy giám định chất lượng/phiếu kết quả kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định của SPHH phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với thiết bị nâng, được cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định hoặc thừa nhận.
+ Giấy chứng nhận chất lượng SPHH (C/Q) của nhà sản xuất.
+ Chứng chỉ xuất xưởng SPHH của nhà sản xuất.
- Chứng thư chất lượng phải có các thông tin sau đây:
+ Tên nhà chế tạo, số chế tạo, ngày chế tạo;
+ Các thông số kỹ thuật cơ bản (trọng tải/vận tốc nâng, chuyển/độ cao nâng, hạ/khẩu độ, tầm với/năng suất vận chuyển/…);
+ Tiêu chuẩn chế tạo có các yêu cầu kỹ thuật không thấp hơn quy định tại các căn cứ kiểm tra.
Chứng chỉ xuất xưởng phải thể hiện kết quả các phép thử theo yêu cầu của tiêu chuẩn chế tạo, thông số thử nghiệm không thấp hơn quy định tại các căn cứ kiểm tra