KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

   ::    Văn bản pháp qui
   ::    Danh mục thiết bị phải kiểm định an toàn
   ::    Quy trình kiểm định
   ::    Biểu phí kiểm định kỹ thuật an toàn
   ::    Gửi yêu cầu kiểm định

Biểu phí kiểm định kỹ thuật an toàn

buy sertraline

sertraline without prescription blog.simplecode.eu buy sertraline 50mg

symbicort generico

symbicort generic alternative

lexapro side effects weight gain

lexapro side effects

antibiotic without insurance

amoxicillin price without insurance

buy naltrexone online cheap

how to buy naltrexone etia.cz buy low dose naltrexone

naltrexone buy online canada

buy naltrexone online cheap redirect

melatonin and weed safe

melatonin smoking weed stephansweb.de

naltrexone buy online canada

buy naltrexone online usa galysoft.es

lipitor

lipitor read

zyprexa

zyprexa online

voltaren

voltaren click

xifaxan

xifaxan redirect

prilosec

prilosec davidnorlin.se

desyrel

desyrel vervietoise.be

vermox

vermox online

acular

acular wearehighlow.co.uk

female viagra weed

viagra and smoking weed xavierdilipkumar.com

purchase abortion pill online

where to buy abortion pill in usa

is my period coming or am i pregnant quiz

am i pregnant quiz early signs gwynn-jones.com.au

zoloft xanax and weed

zoloft and weed smoking

buy prozac online

buy prozac no prescription go

where can i buy low dose naltrexone

buy naltrexone canada avvocatoventura.it

melatonin and pregnancy test

melatonin pregnancy third trimester redirect

buy sertraline 100mg online

buy sertraline uk online

hvor hurtigt virker amlodipin

amlodipin sandoz

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone

albuterol nebulizer otc

otc albuterol substitute

albuterol otc equivalent

over the counter albuterol clujmuenchen.ro

benadryl pregnancy sleep

benadryl and pregnancy

buscopan bambini

buscopan ciclo go

claritin pregnancy

claritin and pregnancy

methyl naltrexone vs naloxone

difference between naltrexone and naloxone redirect

ventolin over the counter philippines

ventolin

augmentin generico

augmentin bambini blog.icuracao.net

venlafaxine alcohol abuse

venlafaxine and alcohol cravings blog.cr-inside.org

mixing weed and adderall

mixing adderall and weed exlim.net

claritin pregnancy third trimester

claritin d and pregnancy side effects testbed.idippedut.dk

domperidone danger

domperidone eureka read here

pillola cialis effetti

cialis pillola blu movidafm.net

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

side effects of alcohol and antidepressants

antidepressants and alcohol abuse

pillola cialis prezzo

tadalafil generico doc go

cialis generico online

cialis pillola del weekend bistromc.org

tadalafil 5 mg

tadalafil generico mylan

viagra weed and alcohol

viagra laced weed francescodiaz.azurewebsites.net

cialis 20mg vs 10mg

cialis

pillola cialis prezzo

cialis pillola blu go

toilax uden recept

toilax uden recept

over the counter asthma inhalers canada

rescue inhaler spacer

home abortions

abortion prices click

antidepressants and nursing

tricyclic antidepressants mechanism of action redirect

esomeprazol zentiva 20 mg

esomeprazol 40 mg krka http://fabrikantamning.website/esomeprazol-fabrikant.htm esomeprazol tad

Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài Chính

BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH

Stt
THIẾT BỊ
ĐƠN VỊ TÍNH
MỨC THU (VNĐ)
( Tính trên mẫu kiểm định)
Tên
Công suất, dung tích, trọng tải, năng suất
1
NồI hơi
-Nhỏ hơn 01 tấn/giờ
Th/bị
700.000
-Từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ
1.400.000
-Trên 02 tấn/giờ đến 06 tấn/giờ
2.500.000
-Trên 06 tấn/giờ đến 10 tấn/giờ
2.800.000
-Trên 10 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ
4.400.000
-Trên 15 tấn/giờ đến 25 tấn/giờ
5.000.000
-Trên 25 tấn/giờ đến 50 tấn/giờ
8.000.000
-Trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ
10.800.000
-Trên 75 tấn/giờ đến 125 tấn/giờ
14.000.000
-Trên 125 tấn/giờ đến 200 tấn/giờ
23.000.000
-Trên 200 tấn/giờ đến 400 tấn/giờ
32.000.000
-Trên 400 tấn/giờ
39.000.000
2
Bình chịu áp lực
- Đến 02 m3
Th/bị
500.000
- Trên 02 m3 đến 10 m3
800.000
- Trên 10 m3 đến 25 m3
1.200.000
- Trên 25 m3 đến 50 m3
1.500.000
- Trên 50 m3 đến 100 m3
4.000.000
- Trên 100 m3 đến 500 m3
6.000.000
- Trên 500 m3
7.500.000
3
Chai chứa khí
- Chai tiêu chuẩn ( Kiểm định lần đầu)
Chai
60.000
- Chai chứa khí hóa lỏng dung tích nhỏ hơn 30 lít ( Kiểm định định kỳ)
25.000
- Chai chứa khí hóa lỏng dung tích từ 30 lít trở lên (Kiểm định định kỳ)
40.000
- Chai chứa khí đốt hóa lỏng tiêu chuẩn (Kiển định lần đầu)
70.000
- Chai khác (không kể dung tích)
50.000
- Chai chứa khí độc hại (không kể dung tích)
70.000
4
Hệ thống lạnh
- Từ 30.000 Kcal/h trở xuống
Th/bị
1.400.000
-Trên 30.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h
2.500.000
-Trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h
4.000.000
-Trên 1.000.000 Kcal/h
5.000.000
5
Hệ thống điều chế và nạp khí
- Hệ thống có 20 miệng nạp trở xuống.
Hệ
2.500.000
- Hệ thống có 21 miệng nạp trở lên
3.000.000
6
Đường ống dẫn
6.1
Đường ống dẫn hơi nước , nước nóng
- Đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 150 mm
m
9.000
- Đường kính trên 150 mm
14.000
6.2
Đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại
- Đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 150 mm
m
10.000
- Đường kính trên 150 mm
15.000
7
Thang cuốn, băng tải trở người
-Thang cuốn không kể năng suất
Th/bị
2.200.000
- Băng tải trở người không kể năng suất
2.500.000
8
Thang máy các loại
- DướI 10 tầng
Th/bị
2.000.000
- Từ 10 trở lên
3.000.000
9
Máy trục
- DướI 3,0 tấn
Th/bị
700.000
- Từ 3 tấn đến 7,5 tấn
1.200.000
- Trên 7,5 tấn đến 15 tấn
2.200.000
- Trên 15 tấn đến 30 tấn
3.000.000
- Trên 30 tấn đến 75 tấn
4.000.000
- Trên 75 tấn đến 100 tấn
5.000.000
- Trên 100 tấn
6.000.000
10
Tời , trục tải, cáp treo vận chuyển người, Tời thủ công có tải trọng từ 1,000 kg trở lên
- Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 0 độ đến 35 độ
Th/bị
1.800.000
- Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 35 độ đến 90 độ
2.000.000
- Cáp treo vận chuyển người
m
20.000
- Tời thủ công có tải trọng từ 1,000 kg trở lên
Th/bị
1.000.000
11
Máy vận thăng nâng hàng, nâng hàng kèm người, nâng người
- Tải trọng nâng dưới 3,0 tấn
Th/bị
700.000
- Tải trọng nâng từ 3,0 tấn trở lên
1.500.000
- Nâng người có số lượng đến 10 người
2.500.000
- Nâng người có số lượng trên 10 người
3.000.000
12
Palăng điện, palăng xích kéo tay
- Tải trọng nâng từ 1,0 tấn đến 3,0 tấn
Th/bị
750.000
- Tải trọng nâng trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn
1.300.000
- Tải trọng nâng trên 7,5 tấn
1.800.000
13
Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1,0 tấn trở lên, xe tự hành
- Tải trọng nâng từ 1,0 tấn đến 3,0 tấn
Th/bị
1.100.000
- Tải trọng nâng trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn
1.600.000
- Tải trọng nâng trên 7,5 tấn
1.900.000
- Xe tự hành nâng người không phân biệt tải trọng
1.400.000
14
Tàu lượn đu quay, máng trượt và các công trình vui chơi khác
- Tàu lượn, đu quay có số lượng dưới 20 người
Th/bị
1.500.000
- Tàu lượn, đu quay có số lượng từ 21 người trở lên
3.000.000
- Máng trượt và các công trình vui chơi khác
2.000.000