KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

   ::    Văn bản pháp qui
   ::    Danh mục thiết bị phải kiểm định an toàn
   ::    Quy trình kiểm định
   ::    Biểu phí kiểm định kỹ thuật an toàn
   ::    Gửi yêu cầu kiểm định

Văn bản pháp qui

nifedipine grossesse

acheter nifedipine

sertraline purchase

buy sertraline 100mg go cheap sertraline

nifedipine onguent

nifedipine equivalent read nifedipine lp 20

antidepressants names

how to get antidepressants without seeing a doctor blog.pickhealth.com buy antidepressants uk

amoxicillin cost without insurance walmart

amoxicillin cost without insurance

amoxicillin price without prescription

amoxicillin price without insurance developersalley.com

abortion pill

abortion pill online

plavix

plavix

lanoxin

lanoxin loekkenglas.dk

zyrtec

zyrtec read here

weed lexapro withdrawal

weed lexapro withdrawal open

zantac

zantac theworks.eu

ilosone

ilosone click here

melatonin

melatonin transeo.se

zocor

zocor tecomed.es

femara

femara

celebrex

celebrex redirect

where to get am abortion pill in huntington wv

where to get am abortion pill in huntington wv istitutomarcopolopadova.it

germantown md abortion clinic

germantown md abortion clinic ashesofabookdragon.com

lexapro vs weed

lexapro and weed trip jjthurin.com

usa buy abortion pill

abortion pill online usa

melatonin weed mixed

melatonin and weed trip poisel.cz

coupon for prescriptions

2015 cialis coupon online

lexapro and weed interaction

lexapro weed effects kiteason.com

lexapro and weed good

lexapro weed open

zoloft weed and alcohol

zoloft and weed side effects damonpayne.com

where to buy naltrexone

buy naltrexone

where can i buy mirtazapine

buy mirtazapine

prednisolon

prednisolon hk.onkyo.com

prednisolon 5 mg

prednisolon 25 mg ourpeople.alberici.com

citalopram and alcohol side effects

citalopram alcohol blackout

domperidone posologie

domperidone sirop

venlafaxine and alcohol death

venlafaxine alcohol side effects blog.hologrambirds.com

viagra recenze

viagra website

benadryl and pregnancy first trimester

benadryl and pregnancy dosage redirect

augmentin compresse

augmentin generico blog.globalmamas.org

abortion cost

abortion history

forms of abortion

chicago abortion clinics crossbordercapital.com

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol inhaler mirkamali.ir

prednisolon og alkohol

prednisolone lasertech.com

prednisolon bivirkninger

prednisolon kol teampaula.azurewebsites.net

amlodipin krka

amlodipin

otc albuterol substitute

albuterol otc

mixing ibuprofen and weed

mixing viagra and weed

naltrexone implant

naltrexone implant redirect

paroxetine eureka

paroxetine

ventolin vs proair hfa

ventolin vs proair hfa devlog.stoepel.net

mixing melatonin and weed

melatonin and weed mixed

viagra cena bez receptu

viagra generika

levitra generikus

levitra 5 mg online

tadalafil teva prezzo

cialis generico

amitriptyline side effects

amitriptyline 10mg read here

abortion info

how much is a abortion pill ecblog.azurewebsites.net

facts against abortion

teen pregnancy

efexor fiyat

efexor depot

metoprolol werking

go metoprolol fk go

naltrexone tab 50mg

naltrexone used for vivitrol medication

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Pháp luật an toàn lao động yêu cầu những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo, công trình vui chơi công cộng, bình áp lực, chai chứa khí, nồi hơi, hệ thống lạnh, đường ống dẫn khí đốt, dẫn hơi nước, nước nóng.... phải được kiểm định KTAT và đăng ký trước khi đưa vào sử dụng.

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ là cơ quan được chỉ định thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Những thiết bị này được liệt kê trong thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 14/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Về khái quát, những thiết bị này bao gồm những thiết bị có mức độ rủi ro cao, khi xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng lớn đến con người, tài sản và môi trường. Chính vì lý do này, thiết bị phải được kiểm định và đăng ký trước khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình sử dụng, thiết bị phải được kiểm định định kỳ (thời gian giữa 2 lần kiểm định phụ thuộc vào chủng loại và tình trạng thiết bị)

VĂN BẢN PHÁP QUI

- Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 "Ban hành quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn TP.HCM" (có hiệu lực từ ngày 25/11/2011)

- Quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (có hiệu lực đến ngày 31/12/2011)

- Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 "Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 thay thế cho Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH)

- Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đốI với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tại Thông tư 20/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính.

- Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nghị định số 110/2002/ND-CP ngày 27/12/2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ.

- Nghị định số 06/CP ngày 20-01-1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động Về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng hàng hóa về quản lý tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nói chung và các sản phẩm hàng hóa các sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn nói riêng.

- Quy chuẩn quốc gia QCVN: 01-2008/BLĐTBXH quy định về An toàn lao động trong thiết kế, chế tạo, xuất nhập khẩu, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, sử dụng các Nồi hơi và Bình chịu áp lực

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện QCVN:02/2011/BLĐTBXH

- Thông tư 18/2009/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Nghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa