KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

   ::    BIỂU PHÍ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)
   ::    Biểu phí kiểm định van an toàn
   ::    MỨC PHÍ KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN ÁP KẾ
   ::    Kiểm tra hệ thống chống sét
   ::    Kiểm tra hệ thống nối đất thiết bị điện

Biểu phí kiểm định van an toàn

abortion pill side effects

abortion pill over the counter

zyrtec

zyrtec loekkenglas.dk

amoxil

amoxil

dulcolax

dulcolax link

prilosec

prilosec wonderlandmakeups.pl

biaxin

biaxin redirect

imodium

imodium read here

cozaar

cozaar fkv.se

elavil

elavil ingestruckjorgensen.dk

cellcept

cellcept

aldactone

aldactone

abortion pill usa legal

abortion pill over the counter in usa read here

amitriptyline 10mg and alcohol

amitriptyline 10mg weight loss website

am i pregnant quiz early signs of pregnancy

do i have a uti or am i pregnant quiz wherewewent.com

the abortion pill

abortion pill

abortion pill cost nyc

how much does an abortion pill cost

naltrexone buy uk

buy naltrexone

lexapro weed effects

lexapro and weed

lexapro and weed interaction

weed lexapro withdrawal

buy naltrexone online cheap

buy naltrexone

prednisolon tabletta

prednisolon tabletta read

abortion pill cost california

abortion pill chicago cost website

blodtryksmedicin amlodipin

amlodipin krka

prednisolon kol

prednisolon

ciproxin 1000

ciproxin posologia

prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol online

augmentin compresse

augmentin

mixing zoloft and weed

mixing viagra and weed read here

claritin pregnancy safety

generic claritin and pregnancy

augmentin bambini

augmentin bambini adventureswithtravisandpresley.com

mixing adderall and weed

mixing zoloft and weed

viagra cena lekaren

viagra

can i buy the abortion pill

abortion pill buy online us jensen.azurewebsites.net

benadryl pregnancy nhs

benadryl and pregnancy

is naloxone and naltrexone the same

naloxone vs naltrexone

viagra prodej plzen

viagra diskuze link

naltrexone for pain

naltrexone hydrochloride go

generico cialis prezzo

tadalafil generico read here

buy abortion pill online

cheap abortion pill buy online go

levitra pret

levitra

cialis pillola del weekend

acquistare cialis 5 mg online read

naltrexone alcohol

is naltrexone addictive

pillola cialis cosa serve

tadalafil generico 5 mg prezzo redirect

drug prescription card

lilly cialis coupon patemery.azurewebsites.net

opioid blocker injection

naltrexone alcoholism medication

at home abortion methods

abortion at 5 weeks open

cefuroxim klebsiella

cefuroxim sandoz 500 mg forstoppelse.site cefuroxim 1500

MỨC PHÍ DỊCH VỤ CÂN CHỈNH-CẤP PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
VÀ SỬA CHỮA VAN AN TOÀN

Số
TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Đơn giá tối thiểu
(chưa gồm thuế giá trị gia tăng)

01

Kiểm định van an toàn
(thực hiện tại Trung tâm)

cái

Áp suất đặt đến 30 bar

< 27 mm

150.000 Đ

< 50 mm

250.000 Đ

< 114 mm

350.000 Đ

≥ 114 mm

450.000 Đ

Từ trên 30 bar đến
100 bar

< 27 mm

250.000 Đ

< 50 mm

350.000 Đ

< 114 mm

450.000 Đ

≥ 114 mm

600.000 Đ

Trên 100 bar

< 27 mm

400.000 Đ

< 50 mm

600.000 Đ

< 114 mm

800.000 Đ

≥ 114 mm

1.000.000 Đ

02

Sửa chữa thông thường van an toàn
(thực hiện tại Trung tâm)

cái

Rà kín mặt tiếp xúc

< 50 mm

300.000 Đ

< 114 mm

400.000 Đ

< 200 mm

500.000 Đ

≥ 200 mm

600.000 Đ

Thay đệm mặt tiếp xúc

< 50 mm

400.000 Đ

< 114 mm

500.000 Đ

< 200 mm

600.000 Đ

≥ 200 mm

700.000 Đ

Gia công lại mặt tiếp xúc kim loại

< 50 mm

400.000 Đ

< 114 mm

600.000 Đ

< 200 mm

800.000 Đ

≥ 200 mm

1.000.000 Đ